Tuesday, December 13, 2011

മാണി കോൺഗ്രസിന്റെ ജനസേവനത്തിന്റെ പത്തനംതിട്ട മോഡൽ


മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കെഎം മാണി അന്ത്യശാസനം നൽകിയന്ന് വാർത്തയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈ അടിച്ചു പോയി. (ഇതാർക്കാപ്പാ അന്ത്യശാസനം കൊടുത്തത് എന്ന് പിന്നീട് മനസിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല.) തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വഭാവവും രൂപവും ഒക്കെ മാറുമെന്ന് !!!! ജനന്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ്(എം)ന്റെ ഈ അത്മാർത്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു.  ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയായാൽ ഇന്ങനെ വേണം !!!

ജനന്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ്(എം)ന്റെ ഈ അത്മാർത്ഥ കണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ ചുരുളിക്കോട് നിവാസികളുടെ കണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുകയായിരിക്കണം. ജനന്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി പണിത കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഓഫീസ് മറച്ചു നിന്ന വെയ്റ്റിംന്ങ് ഷെഡ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയിൽ തകർത്തതു കണ്ടാണ് ചുരുളിക്കോട്ടെ ജനന്ങളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതന്ന് മാത്രം !!! എന്നിട്ടോ ഞന്ങൾക്കിപ്പം വെയ്റ്റിംന്ങ് ഷെഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനന്ങൾ റോഡിൽ ഇറന്ങി സമരം ചെയ്തു. ജനന്ങളെ സേവിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസുകാരെ ചർച്ചയ്ക്കയി പോലീസ് വിളിച്ചു. (നോട്ട് ദിപോയിന്റേ, ചർച്ചയ്ക്കായി). ജനന്ങളുടെ വെയ്റ്റിംന്ങ് ഷെഡ് ഡിസംബർ 15 ന് ശേഷം പണിതു നൽകാമെന്ന് അവർ ഉറപ്പു നലകിയത്രെ!!! ഡിസംബർ 15 ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാമിന് കല്ലിട്ടതിനുശേഷമൊന്നും അല്ല വെയ്‌റ്റിംന്ങ് ഷെഡ് പണിയുന്നത്. ഡിസംബർ 15 നാണ് ആ ജില്ലാകമ്മറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം.!!! വാട്ട് ആൻ ഐഡിയ മാണി കോൺഗ്രസ് !!

ഞാനിന്നല്ലത്തെ(12-12-2011) പത്രന്ങളിൽ (പത്തനംത്തിട്ട എഡീഷൻ) മനോരമ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളു. കേരള കോൺഗ്രസുകാർ കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രം പൊളിച്ച വാർത്ത രണ്ടാം പേജിൽ ഉണ്ട്. അതും രണ്ട് ഫോട്ടൊ സഹിതം.(ആ ഫോട്ടോയും വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടും താഴെ :: മൊബൈലിൽ എടുത്ത്തുകൊണ്ട് കാണാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ :  ആ ചുവന്ന മേൽക്കൂരയുള്ളതാണ് ജില്ലാകമ്മറ്റി ആഫീസ്)

(ഈ ചുരുളിക്കൊട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട-കോഴഞ്ചേരി റോഡിൽ പത്തന്മ്തിട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട്-മൂന്ന് കിലോ മീറ്ററിനുള്ളിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ആണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ ആ വഴി വരുമ്പോൾ ടാർപ്പ വലിച്ചു കെട്ടി താത്ക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കിയ വെയ്‌ടിംന്ങ് ഷെഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. ജില്ലാ കമ്മറ്റി ആഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കല്ലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.)

കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) ന്റെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി വിപുലമാക്കാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് ഇടിച്ചു നിരത്തി എന്ന് മംഗളം ഓൺലൈനിലും , ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴി വിപുലമാക്കാൻ കേരളാ കോങ്ങ്രസുകാർ വെയ്റ്റ്റിംങ്  ഷെഡ് പൊളിച്ചു എന്ന് ദേശാഭിമാനി ഓൺലൈനിലും വാർത്ത ഉണ്ട് (ഈ രണ്ട് ഓൺലൈൻ എഡീഷനിലും വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടിനു മാത്രമേ അല്പം മാറ്റം ഉള്ളൂ. വാർത്തയിലെ അക്ഷരത്തിനു പോലും മാറ്റം ഇല്ല. മംഗളത്തിനും ദേശാഭിമാനിക്കും വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ലേഖകൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളോ ആവോ)

ദേശാഭിമാനി വാർത്ത താഴെ
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ പേരിൽ പത്തു ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് പിരീഡിൽ അന്ത്യശാസനം നൽകുന്ന കെ.എം.മാണിക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ജനസേവനത്തിന്റെ പത്തനംതിട്ട മാതൃക പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനു താഴെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മറ്റി ഓഫീസ് പണിയുക. അണക്കെട്ട് അവിടെ നിന്നാൽ കമ്മറ്റി ആഫീസ് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കമ്മറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു മുമ്പ് പത്തമ്പത് ജെസിബിയും ആൾക്കാരയും കൂട്ടി ഒരു ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി അണക്കെട്ട് അന്ങ് പൊളിക്കുക. അണക്കെട്ട് പൊളിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനന്ങൾ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ (സമരത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും തമിഴ്‌നാട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കും) കേന്ദ്രസർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കും. ഞന്ങളെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഡാം കെട്ടിത്തരാം എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുക. അതോടെ എല്ലാം ശുഭം !!!

(ചുരുളിക്കോട്ടെ വെയ്‌റ്റിംങ് ഷെഡ് പൊളിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം പണിയാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഡോസ്  ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തനംത്തിട്ടക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പാവന്ങൾ അതന്ങ് വിശ്വസിച്ചോളും)

കേരള കോൺഗ്രസിനോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന
കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജനന്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയാണങ്കിൽ ,ജന്ങളോട് ആത്മാർത്ഥയുണ്ടങ്കിൽ ആ വെയ്‌റ്റിംന്ങ് ഷെഡ് ജനന്ങൾക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടേ ജില്ലാകമ്മറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താവൂ.

No comments: